EG Keurmerk

Bij een terzake gesteld onderzoek is gebleken dat Versweb Kleizen B.V. voldoet aan de eisen voor de volgende EG-erkenning(en):

1. Uitsnijderij gekweekt grof wild

2. Werkplaats gehakt vlees en vleesbereidingen

 

Bedoeld in:

ad.1 artikel 9 lid 2:

  • van de Regeling uitvoer vers vlees en vleesbereidingen 1985 en artikel 9 van
  • het Besluit productie en handel vers vlees.

ad.2 artikel 10.1:

  • van de Regeling keuring en handel dierlijke producten en artikel 3 van de
  • Warenwetregeling productie en handel gehakt vlees en vleesbereidingen.

ad.3 artikel 4.16 lid 1d:

  • van de Regeling keuring en handel dierlijke producten.

ad.4 artikel 31 lid 1:

  • van de Regeling keuring en handelsverkeer konijnen -en hazenvlees 1993.