HACCP

Om een duidelijk beeld te krijgen van de gegarandeerde kwaliteit hebben wij een voorbeeld hoe de kwaliteitsgaranties van onze leverancier gaan. Dit voorbeeld betreft het kipproductie bedrijf Kleizen B.V.

• Ingangscontrole bij aflevering

• Registratie temperaturen

• Reinigen en desinfecteren

• Transport

• Voorverpakt aanleveren

• Bulk aanleveren

• Verplichtingen ten aanzien van HACCP-controle

 

Zodra het product wordt afgeleverd, vindt er een ingangscontrole plaats. Daarna krijgt elke met folie omsloten krat een kleursticker. Deze kleurcodering waarborgt een waterdicht fifo-systeem. Dit is mede dankzij de registratie van binnenkomst, alsmede uitgang van producten. De producten worden direct in de koelcel geplaatst. In de koelcel is de temperatuur maximaal 2 graden Celsius.

 

Een geavanceerd temperatuurregistratiesysteem registreert de temperatuur van alle ruimtes waar gevogelte zich zou kunnen bevinden. Daarnaast heeft dit systeem een alarmfunctie bij overschrijding van de maximum of minimum temperatuur. Door uitgekiende productie methodes wordt gegarandeerd, dat gedurende de tijd dat een product zich in het bedrijf bevindt, de temperatuur van het desbetreffende product niet boven de 4 graden Celsius komt.

 

Het materiaal dat in aanraking komt met de producten wordt dagelijks gereinigd en gedesinfecteerd. De werktuigen worden vier keer per dag gereinigd en gesteriliseerd. Het reinigen en desinfecteren wordt geregistreerd.

 

Het transport van de producten gebeurt onder een temperatuur van maximaal 4 graden Celsius. De reiniging en desinfectie worden dagelijks geregistreerd middels een HACCP-module van het systeem. Door temperatuurcontrole tijdens het transport blijven uw producten bacteriologisch ver onder de norm.

 

 

Bij het voorverpakt aanleveren wordt een houdbaarheid van 5 dagen (T-H-T) gegarandeerd, vanaf de dag van aanlevering. Mits de producten volgens een procesbeheersingsysteem gelijkwaardig aan HACCP, gehanteerd werden.

 

 

Voor de producten die bulk worden aangeleverd wordt een houdbaarheid van 7 dagen vanaf de slachtdatum, gegarandeerd. De slachtdatum wordt op het etiket aangegeven, evenals de mestercode inzake de tracebility van het product. 

 

 

De volledige bevindingen van de HACCP-controles dienen na het verstrijken van de THT-datum minimaal één jaar te worden bewaard. Daarnaast dient de leidinggevende dagelijks te controleren of de HACCP controles daadwerkelijk zijn uitgevoerd en of de verrichtingen van die dag volgens protocol zijn geschied. Dit wordt geregistreerd in de HACCP-module in het systeem.