Gebruik keurmerk

De RVV erkent Versweb Kleizen B.V. in Hengelo (Overijssel). Voort verleent de RVV ons de toestemming tot het laten vervaardigen en het in voorraad hebben van keurmerken en van keurmerken voorziene verpakkingsmateriaal, waarop het aan uw inrichting toegekende nummer is vermeld. Aan deze toestemming zijn de volgende voorschriften verbonden.

 

De keurmerken en het van keurmerken voorziene verpakkingsmateriaal dienen exacte overeen te komen met despecificaties genoemd in hoofdstuk XII van bijlage 1 van Richtlijn 71/118/EEG.

De keurmerken en het van keurmerken voorziene verpakkingsmateriaal dienen onder beheer te worden gesteldvan de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (district).

De keurmerken en het van keurmerken voorziene verpakkingsmateriaal mogen slechts worden aangebracht ofgebruikt onder toezicht van de voorgenoemde Rijksdienst.